Marmara B�lgesi'nde en �nemli tepe olan Uluda� (2.543 m.) ayn� zamanda �nemli bir k�� sporlar� ve turizm merkezidir. Ege B�lgesi'nde da�lar denize dikey inerler.


T�rkiye'nin G�neyi'ndeki Akdeniz B�lgesi'nde yer alan Bat� ve Orta Tarsus Da�lar� birden bire k�y�lar�nda y�kselirler. ��anadolu B�lgesi T�rkiye'nin tam ortas�ndad�r. Bir di�er b�lgelerle kar��la�t�r�ld��� vakit daha az da�a sahipmi� g�r�nt�s� verir. B�lgenin ba�l�ca y�kseklikleri Karada�, Karacada�, Hasanda� ve Erciyes (3.917 m.) da��d�r. Do�uanadolu B�lgesi T�rkiye'nin en y�ksek b�lgesidir. D�rtte ��l�k b�l�m� 1.500 - 2.000 m. y�ksekli�indedir. B�lgede 5.165 m. y�kseklikte Nuh'un Gemisi yerle�mi� oldu�u A�r� Da�� (Ararat) n�n ve Tend�rek, S�phan, Nemrut'un da aralar�nda bulundu�u bir y���n harekete ge�meyen volkan vard�r.

Baz� Da� ve Tepelerin Y�kseklikleri

Da� ve Tepe
Y�kseklik
(m)
Da� ve Tepe
Y�kseklik
(m)

Karadeniz B�lgesi
Akdeniz B�lgesi
Ka�kar da��
3923
Demirkaz�k tepesi
3756
�� Doruk tepesi
3709
Lorut da��
3588
3589
Medetsiz tepesi
3524
Hunut Da��
3580
Aydos da��
3480
G�ng�rmez Da��
3523
Alada�
3333
Marmara B�lgesi Do�u Anadolu B�lgesi
Uluda�
2543
B�y�k A�r� da��
5137
Tepel da��
2052
S�phan da��
4058
Domani� da��
1845
Uludoruk
4135
Yirca da��
1906
(Buzulda�)Cilo da��
4116
Kazda�
1774
K���k A�r� da��
3896
Ege B�lgesi G�neydo�u Anadolu B�lgesi
Akda�
2446
Karacada�
1938
Bozda�
2414
Keltepe
1748
Honaz da��
2582
Karaka� da��
1496
Akbaba tepesi
2298
Raman da��
1260
Akbabada�
2300
Maz� da��
1252